فاصله ...
http://www.webnab.ir/cafedelha/pix/11love%20pix-s8-cafedelha.jpg

 

فاصله حکم دیواری است برای ندیدن ولی ندیدن هرگز حکم فراموشی نیست


ادامه ...
مجازی...
http://www.webnab.ir/cafedelha/pix/12love%20pix-s8-cafedelha.jpg

 

مدتهاست مجازی میخندیم …
مجازی شادیم …
مجازی عاشق میشیم …
مجازی دیگران رو دلداری میدیم ، اما …
اما واقعی تنهاییم …
واقعی درد می کشیم !


ادامه ...
قلبت...

http://www.webnab.ir/cafedelha/pix/13love%20pix-s8-cafedelha.jpg

چه آزمون دشواریست ، قلبت را سمت چپ میگذارند و میگویند به راه راست برو …


ادامه ...
تجسم کن...

http://www.webnab.ir/cafedelha/pix/14love%20pix-s8-cafedelha.jpg

تجسم کن
کنارت باشد
شب قبل از خواب
نگاهش کنی
تا مطمئن شوی که هست
که می ماند
صبح که بیدار شوی هم
هنوز هست
بهشت همین است دیگر مگر نه ؟


ادامه ...
قویترین...

http://www.webnab.ir/cafedelha/pix/15love%20pix-s8-cafedelha.jpg

 

 

قویترین مرد دنیا هم که باشی محتاجی …
محتاج لبخندهای عاشقانه ی یک زن ، فراموش نکن


ادامه ...
خداوند...

http://www.webnab.ir/cafedelha/pix/16love%20pix-s8-cafedelha.jpg

خداوند دوری را آفرید تا لحظه های دیدار زیباتر شوند ، به یاد روزهای قشنگ دیدارت


ادامه ...
هیس !

http://www.webnab.ir/cafedelha/pix/17love%20pix-s8-cafedelha.jpg

هیس !
بین خودمان باشد …
من هنوز تو را یواشکی دوست دارم


ادامه ...
سکوت کن …

http://www.webnab.ir/cafedelha/pix/18love%20pix-s8-cafedelha.jpg

سکوت کن
فرقی نمیکند
از روی رضایت باشد یا دلخوری !
این مردم از سکوت
کمتر داستان می سازند


ادامه ...
صندوق آرزویم...

http://www.webnab.ir/cafedelha/pix/19love%20pix-s8-cafedelha.jpg

 

صندوق آرزویم را میگشایم تا نگویند از هیچ پر است ، یاد تو افتخاریست در دارایی دلم !


ادامه ...
هوس کردم...

http://www.webnab.ir/cafedelha/pix/20love%20pix-s8-cafedelha.jpg

هوس کردم
چنان گیج شوم از تو
چنان مست شوی از من
زمین سرگیجه بگیرد
که چرا ما دو دیوانه
عاشق هم هستیم !


ادامه ...