به جاي ساعت
 

به جـــای ساعت …

نــوار سیـــاهی …

به مچ دســـتم  بستـــم …

زمــان بــرای مــن مـتوقف شــد …

و …

مـن پیمــان خـود رابـا هـرچـه زمـان اسـت …

و …

هـرچـه مـربـوط بـه آن اسـت …

شکستـــم …

جمعه بیست و چهارم آبان 1392 - 16:27 - هانيه اكبرپور -

فقط يه مهري مي تونه!
 

http://axgig.com/images/70742621999640811002.jpg

خونه اي که مهرماهي نداشته باشه خونه نيست جهنمه

یکشنبه بیست و ششم مرداد 1393 - 16:2 - هانيه اكبرپور -

بــاران کــه میزنــد …

 

میگوینــد: بــاران کــه میزنــد …

بــوی ” خــاک “ بلنــد می شــود …

امــا …

اینجــا بــاران کــه میزنــد …

بــوی ” خاطــره ” بلنــد میشــود …!

چهارشنبه هجدهم تیر 1393 - 19:26 - هانيه اكبرپور -

مديون مي مانم

هـمـه بـدی هایـــم را هــم کـه صــافــ کـنـم …

بــه ” دل خــود ” مــدیـون میمــانم …

بــرای تمـام …

“دلــم میخواســـت” های …

بی جواب مــانـده اش !!

سه شنبه دهم تیر 1393 - 14:10 - هانيه اكبرپور -

حالا یقین دارم

شک کرده بـودم کسی بین ماست !

حالا یقین دارم “مـن” بین دو نفر بودم !

چقدر تفاوت وجود داشت بین واقعیت و طرز فکر من!

شنبه بیست و چهارم خرداد 1393 - 23:6 - هانيه اكبرپور -

سبد قلبم را پر خواهم کرد

سبد قلبم را پر خواهم کرد از عطر تنــت ،

تا که یادم باشد روزی اینجا بودی…

نزدیک تر از من به خودم…!

پنجشنبه بیست و پنجم اردیبهشت 1393 - 14:44 - هانيه اكبرپور -

آرام بگیر دلم …

آرام بگیر دلم …

تنگ نشو برایش …

مگر نشنیدی جمله ی آخرش را !

“چیزی بینمان نبوده”

پنجشنبه یازدهم اردیبهشت 1393 - 19:42 - هانيه اكبرپور -

حـرف تــازه ای نـدارم …

حـرف تــازه ای نـدارم …

فقـط ….

خـزان در راه اسـت …

کلاه بگـذار ســر خـاطــراتی که یـخ زده اند ،

شـاید یـادت بیـافتد …

جیب هـایت را …

وقتـی دست هـایم مهمـانشـان بـودنـد …

جمعه هشتم فروردین 1393 - 16:37 - هانيه اكبرپور -

بیهوده ورق می خورنــــــــد …

بیهوده ورق می خورنــــــــد …

تقویـــــــــم هــــای جهــــــــــان ؛

روزهــــای من …

همه یک روزند …

شنبــــه هایی که فقـــط پیشوندشــــــان عوض می شـــــود …

پنجشنبه بیست و نهم اسفند 1392 - 16:30 - هانيه اكبرپور -

این منم که دوستت دارم …

خسته ام …

از تـــــو نوشتن …

کمی از خود می نویسم …

این منم که دوستت دارم …

شنبه دهم اسفند 1392 - 10:54 - هانيه اكبرپور -
دريافت كد لوگو: